Sørfjord vindpark

Sørfjord vindpark ble fullført og satt i drift i 2020. Vindparken består av 23 vindturbiner som ligger på et avsidesliggende område på toppen av et fjell i Hamarøy kommune.

Sørfjord
sorfjord2
Earth globe
Ligger i Hamarøy
Wind power
Består av 23 vindturbiner
Energy production
Kapasitet på 97 megawatt (MW)

Sørfjord vindpark ligger på toppen av Middagsfjellet i Hamarøy kommune. Vindparken består av 23 turbiner og har en samlet kapasitet på opptil 99 megawatt (MW). Det er nok til å holde lyset på i omtrent 91 000 husstander

Vindparken er delvis eid av Energy Infrastructure Partners (EIP) og Fortum, og det er Fortum som drifter den. Nordkraft står for den daglige driften av vindparken på vegne av Fortum, og har ansvaret for alle stedlige driftsoppgaver som ikke er relatert til selve vindturbinene. Lokale leverandører av tjenester innen for eksempel snøbrøyting, veivedlikehold og tjenester relatert til drift av servicebygning har løpende dialog med Nordkraft. I tillegg leverer de vindteknikere for drift av turbinene på oppdrag fra turbinleverandøren Vestas. Leverandør av turbinene er Siemens Gamesa. De tar seg også av vedlikehold av vindturbinene.

Sørfjord vindpark - en stor logistikk-bragd

Transport av blad till vindkraftverk

Se hvordan bladene ble fraktet til vindparken

Les om våre to andre vindparker i Norge