Vindkraft - energi uten CO2-utslipp

I fremtiden kommer vind til å være en av de viktigste kildene til fornybar energi. Vindkraft er en utslippsfri, fornybar energikilde som vil ha stor betydning i overgangen til utslippsfri elproduksjon.

F5
Fornybar

Vindkraft er en av de viktigste fornybare energikildene.

F16
Klimavennlig

Det blir ikke sluppet ut CO2 i luften ved vindkraftproduksjon.

EF11
Høy effektivitet

Fremskritt i utviklingen av vindturbinteknologi har forbedret effektiviteten.

Nøkkeltall for 2020

245,3

Megawattimer (MW) kraftkapasitet

78

Antall vindturbiner

800+

Utviklingsportefølje

Hva er vindkraft?

Vindkraft skapes når vindturbiner gjør om vindens bevegelsesenergi til elektrisk energi. Det skjer ved at en vindturbin fanger opp vindens bevegelsesenergi og overfører denne kraften via en drivaksel til generatoren i maskinhuset. Via generatoren føres energien videre til forbrukerne via kabler og nett.

Ren energi med et ubegrenset potensiale

Økt bruk av fornybare energikilder er en forutsetning for å løse klimautfordringene. Vind er en viktig kilde til fornybar energi med ubegrenset potensiale. I tillegg er det en ren energikilde som har null utslipp av CO2 i atmosfæren. Som et ledende selskap innen innovasjon og fornybar energi, ønsker Fortum å være en bidragsyter for å løse klimautfordringene verden i dag står overfor. Fortum vil derfor fortsette å investere i vindkraft.

Vindkraft og miljøpåvirkning

Vindkraft er en utslippsfri, fornybar energikilde som ikke bidrar til den globale oppvarmingen. Det betyr at miljøpåvirkningen fra vindkraft først og fremst er knyttet til selve vindkraftverket og elnettet. Myndighetene stiller strenge krav som må oppfylles når vindkraftparker bygges og senere når de driftes for å minimere miljøpåvirkningen.

Teknologiske fremskritt innen vindkraft

Framskrittene innen vindteknologi har økt effektkapasiteten. I dag er vindkraftverkenes turbiner både kraftigere og mer effektive.

Våre vindparker i Norge

Vi produserer vindkraft i Norge, Sverige og Russland. I Norge har vi bygget to vindparker, Ånstablåheia vindpark i Sortland og Nygårdsfjellet vindpark i Narvik. I løpet av 2020 vil et nytt vindkraftverk i Sørfjord være i full drift. I 2019 opprettet vi sammen med Nordkraft et nytt vindkraftselskap, Fortum Nordkraft Vind DA. Selskapet skal jobbe med utvikling av vindprosjekter i Norge. Du kan lese mer om det her.

Les om våre vindparker:

Vanlige spørsmål om vindkraft

Hva er vindkraft?

En fornybar metode for kraftproduksjon. Vinden får store, propellignende vinger til å rotere og på den måten skapes det bevegelsesenergi som blir gjort om til elektrisitet ved hjelp av en generator.

Hva brukes vindkraft til?

Elektrisitet som skapes i vindkraftverk brukes både av husholdninger og bedrifter. Men til forskjell fra en del andre energikilder er det viktig å huske at vindkraft er fornybart. Det betyr at vindkraft er en motvekt til de utslippene som skapes av fossil produksjon. Vindkraft kommer til å spille en viktig rolle i overgangen til et CO2-fritt samfunn med ren energi.

Hva skjer når det ikke blåser?

Når det ikke blåser må en annen energikilde benyttes for å balansere energibehovet. Vindkraft er spesielt godt egnet i Norge på grunn av vår vannkraft. Dette gjør at vi kan drive vekselbruk mellom de to løsningene som er svært gunstig for kraftsystemet. Muligheten for å bruke vannkraft som et batteri for å regulere den ujevne vindproduksjonen er viktig i dagens kraftsystem. Dessuten gir det oss 100 % fornybar energi.

Hvor brukes vindkraft?

Mange regioner i verden har regelmessig sterk vind og mange steder fungerer det godt å bygge vindkraftverk for å utnytte den naturlige og fornybare energikilden. Men i områder nærmere ekvator kan solenergi ofte være et bedre alternativ for energiproduksjon ettersom solen skinner regelmessig der.

Få 100% fornybar strøm

Bidra til produksjon av fornybar strøm med din strømavtale. Vi sikrer at tilsvarende mengde strøm som du forbruker blir produsert fra fornybare energikilder. Dette bidrar til økt produksjon av fornybar energi. Gjør et Grønt Valg

Grønt Valg