Ånstadblåheia vindpark

Ånstadblåheia vindpark ble satt i drift i 2018. Anlegget består av 14 vindturbiner. I juni 2019 åpnet olje- og energiminister offisielt anlegget.

Nøkkeltall for Ånstadblåheia

14

Antall turbiner

150 GWh

Produksjon

50,4 MW

Installert effekt

Ånstadblåheia vindpark ligger i Sortland kommune i Nordland og består av 14 vindturbiner. Vindkraftverket har en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på ca. 150 GWh. Gjennomsnittlig årsproduksjon fra vindparken anslås å være på rundt 140-150 GWh. Det tilsvarer behovet til om lag 7500 norske husstander. Ifølge SSB er det 10473 innbyggere i Sortland.

Vindparken er delvis eid av Energy Infrastructure Partners (EIP) og Fortum, og det er Nordkraft som drifter den. Det gir lokal og regional verdiskaping. Nordkraft står for den daglige driften av vindparken på vegne av Fortum, og har ansvaret for alle stedlige driftsoppgaver som ikke er relatert til selve vindturbinene. Lokale leverandører av tjenester innen for eksempel snøbrøyting, veivedlikehold og tjenester relatert til drift av servicebygning har løpende dialog med Nordkraft. I tillegg leverer de vindteknikere for drift av turbinene på oppdrag fra turbinleverandøren Vestas.

VinnVind-midler

Du kan søke om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i Sortland fra Fortums VinnVind-midler. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark. Det er Kulturfabrikken Sortland KF som behandler søknadene om Fortums VinnVind-midler. Søk her innen 1. mars 2021. 

 

Les om våre to andre vindparker i Norge