Nygårdsfjellet vindpark

Nygårdsfjellet vindkraftverk ligger i Narvik kommune i Nordland og består av 14 vindturbiner. Kraftverket ble satt i drift i to perioder, i 2006 og 2011.

Vindparken ligger ved E10 på Skitdalshøgda i Narvik kommune. De 14 vindturbinene ligger spredt rundt et av magasinene til Nygård kraftverk, Skitdalsvatn. Gjennomsnittlig årsproduksjon er 105 GWh, tilsvarende normalforbruker til ca. 5200 norske husstander. Årlig gjennomsnittlig vindhastighet mål 50 m over bakken langs kysten av Norge, er på ca. 8 m/s. Produksjonen ved Nygård vindkraftverk starter ved 3 m/s og stanses ved 25 m/s for å unngå skader på turbinen.

Nøkkeltall for Nygårdsfjellet

14

Antall turbiner

105 GWh

Gjennomsnittlig årsproduksjon

2011

I drift

Les om våre to andre vindparker i Norge