Sørfjord vindpark

Sørfjord vindpark ligger i Tysfjord kommune. Når utbyggingen er ferdig vil vindparken ha en installert effekt på 97 MW.

Sorfjord4

Arbeidet med utbyggingen av Sørfjord vindpark er i gang, og de første ni vindturbinene ble satt i drift i 2019. Vindparken ligger på Middagsfjellet i Sørfjorden i Tysfjord kommune i Nordland. Fortum er eier og bygger anlegget med hjelp av Nordkraft. Første del av prosjektet forventes å bli satt i gang i fjerde kvartal i 2019. Den resterende delen forventes igangsatt innen utgangen av tredje kvartal 2020.

Nøkkeltall

97 MW

Installert effekt

325 GWh

Produksjon

2019/20

I drift

Les om våre to andre vindparker i Norge