Sørfjord vindpark

Sørfjord vindpark forventes å bli ferdistilt innen november 2019.

svp

Arbeidet med utbyggingen av Sørfjord vindpark er i gang. Vindparken ligger på Middagsfjellet i Sørfjorden i Tysfjord kommune i Nordland. Arbeidet med byggingen av vindturbinene begynte i 2017. Fortum er eier og bygger anlegget med hjelp av Nordkraft.

Nøkkeltall

97 MW

Installert effekt

325 GWh

Produksjon

2019

I drift