Sørfjord vindpark

Sørfjord vindpark ligger i Narvik og Hamarøy kommune. Når utbyggingen er ferdig vil vindparken ha en installert effekt på 99 MW.

Arbeidet med utbyggingen av Sørfjord vindpark er i gang, og de første ni vindturbinene ble satt i drift i 2019. Vindparken ligger på Middagsfjellet i Sørfjorden i gamle Tysfjord kommune i Nordland. Fortum er eier og bygger anlegget med hjelp av Nordkraft. Rett før sommeren 2020 ble alle de 23 vindturbinene reist på Sørfjord, og vindparken forventes å produsere strøm innen utgangen av 2020.

Nøkkeltall

99 MW

Installert effekt

325 GWh

Produksjon

2019/20

I drift

Les om våre to andre vindparker i Norge