Fortums VinnVind-midler Sørfjord

Slik søker du om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter i Sørfjord fra Fortums VinnVind-midler.

sorfjord2

Formålet med Fortums VinnVind-midler

Fortums VinnVind-midler skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Sørfjord Vindpark.

Fortums VinnVind-midler skal ikke erstatte eller redusere andre kommunale forpliktelser som er finansiert gjennom kommunens normale inntekter. Midlene tildeles ikke privatpersoner, politisk motiverte formål, religiøse formål, radikale bevegelser eller andre aktiviteter som kan skade miljø, sikkerhet, lokale myndigheter eller fagbevegelse.

XX behandler søknadene om Fortums VinnVind-midler

XX er et kommunalt foretak som har ansvaret for tjenesteområdene som tradisjonelt ligger til kultursektoren. XX er underlagt XX kommune. Søknader om bevilgning fra Fortums VinnVind-midler behandles av XX som foreslår fordeling av støtte. Midlene kan deles mellom flere tiltak eller de kan i sin helhet gå til en enkelt sak.

Klikk her for å sende søknad til XX