Våre etiske retningslinjer

Code of Conduct

Våre etiske retningslinjer danner grunnlaget for hvordan vi skal opptre og er viktig for vår forretningsdrift.
Man fishing in morning glory

Våre etiske retningslinjer

Vi opererer i flere land og har ansatte i land rundt om i hele verden, og virksomheten vår er underlagt ulike nasjonale og internasjonale lover og regler. Som bransjeleder er vi opptatt av å sikre høy standard for etisk forretningsdrift og måte å jobbe på. Vår Code of Conduct er Fortums etiske retningslinjer og definerer prinsippene for hvordan vi skal opptre, hvordan vi gjør forretninger og hvilket samfunnsansvar vi har og tar. Vi mener at det er en klar sammenheng mellom den høye etiske forretningspraksisen som er definert i de etiske retningslinjene og vellykkede økonomiske resultater.

Våre verdier - nysgjerrighet, ansvar, integritet og respekt - former selskapskulturen vår og er grunnlaget for våre etiske retningslinjer. Fortums ansatte, styremedlemmer og alle som representerer Fortum forventes å oppføre seg i tråd med denne etiske retningslinjene. I tillegg forventer Fortum at selskaper tilknyttet oss respekterer disse prinsippene. Uniper har sin egen Code of Conduct og sitt eget Compliance Management System.

Fortum har en egen Code of Conduct for leverandører, og vi krever at våre leverandører overholder den.

Våre etiske retningslinjer på norsk  Våre etiske retningslinjer på engelsk

Varsling

I Fortum ønsker vi å fremme en åpenhetskultur der alle er komfortable med å stille spørsmål eller reise bekymringer relatert til vår etiske retningslinjer. Gjennom SpeakUp-verktøyet kan du rapportere anonymt dine bekymringer eller brudd på retningslinjer. Speak-up er en tredjepartstjeneste som sikrer deg anonymitet og mulighet til oppfølging.

Les mer