Varsling

Vi ønsker å gjøre forretninger på en ansvarlig måte. Som en del av Fortums Open Leadership-prinsipp ønsker vi å fremme en åpenhetskultur der alle er komfortable med å stille spørsmål og reise bekymringer knyttet til våre etiske retningslinjer. Dette hjelper oss å ta grep.

Hvis du har spørsmål om hva som er forsvarlig oppførsel, eller hvis du mistenker at det har vært brudd på retningslinjene våre, kan du enten kontakte lederen din, People Function, Group Compliance eller selskapets ledelse.

Alle meldinger og rapporteringer blir vurdert i samsvar med en etablert prosess. Vi sikrer at rapporteringen er konfidensiell under undersøkelsen av bruddet, og gjennomfører ikke tiltak mot den som er anklaget for brudd på våre etiske retningslinjer eller manglende etterlevelse av dem, før prosessen er fullført. Brudd på våre retningslinjer vil føre til disiplinære tiltak når undersøkelsen av det mulige bruddet er avsluttet.

Vi inviterer alle ansatte og andre interessenter til å rapportere om nødvendig anonymt via SpeakUp-verktøyet. Målet bør alltid være å forbedre vårt selskap med å gjøre forretninger på riktig måte, på en ansvarlig måte. SpeakUp-prosedyren gir deg veiledning for hvordan du rapporterer brudd på våre etiske retningslinjer.

Om SpeakUp®

  • SpeakUp®-verktøyet er tilgjengelig på over 70 språk og i over 200 land.

  • Du kan rapportere via telefon eller nettleser. SpeakUp-verktøyet fungerer på samme måte både på telefon og i nettlesere.

  • Personvern og sikkerhet er ivaretatt – infrastrukturen befinner seg i Nederland og databeskyttelse og IT-sikkerhet blir høyt prioritert

  • Bruk SpeakUp-verktøyet tollfrie telefonlinjer eller nettjenester som finnes i hvert enkelt land

  • SpeakUp for third party

  • Retningslinjer for bruk av SpeakUp

  • Fortum ser på all misbruk av disse kanalene som uakseptabelt.

Hvilke saker kan du rapportere?

Hvis du mener at noe ikke er helt i tråd med våre verdier eller Fortums Code of Conduct, kan du rapportere dette og gi en begrunnelse. Hvis du har spørsmål om, eller problemer med, ansettelsesforholdene eller resultatgjennomgangen, eller hvis du har en personlig klage, er det ikke SpeakUp-verktøyet som gjelder. Da kan du kontakte din lokale People-funksjon.

Bekymringene kan for eksempel gjelde forhold som angår regnskap og økonomi, svindel og økonomiske uregelmessigheter, eller interessekonflikter og ulovlige handlinger, inkludert bestikkelser.