Opprinnelsesgarantier

Med opprinnelsesgarantier fra Fortum sørger vi for at det blir produsert like mye strøm fra fornybare energikilder som din virksomhet bruker.

Nygårdsfjellet

En opprinnelsesgaranti er en elektronisk garanti som fungerer som en dokumentasjon på at elektrisk kraft er produsert og levert inn i nettet fra et spesifisert kraftverk. Alle EU-/EØS-land skal ha et system for kraft fra fornybare energikilder. Eksempler på dette er vannkraft og vindkraft. Med opprinnelsesgarantier fra Fortum sørger vi for at det blir produsert like mye strøm fra fornybare energikilder som din virksomhet bruker. Ditt bidrag går til utvikling av mer vannkraft, vindkraft, solenergi og bioenergi.