Påvisning av fjernvarmerør

Påvisning av infrastruktur er pålagt for å unngå uhell og skader. Den som graver har ansvaret, men sammen kan vi forebygge skader.

Kontakt oss ved uhell!

Hvis uhell og skade på rør oppstår - ring 22 43 59 80

Spør før du graver

Ta kontakt med påvisningstjenesten før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, pæling, gjerdeoppsett eller annen aktivitet som kan berøre fjernvarmerørene.

Du vil da få detaljerte opplysninger om hvor det ligger fjernvarmerør i det området du har aktivitet.

Er det fjernvarmerør i nærheten av der det skal graves, vil påvisere komme på stedet og markere hvor rørene ligger.

Gratis påvisning utføres av Geomatikk

Bestill alltid gratis påvisning av fjernvarmerør før du starter. Påvisningen dekker også andre ledningsaktører som er registrert hos Geomatikk.

Ring 915 09 146

Hverdager 7-16
(også døgnåpen akuttelefon)

Informasjon og bestilling her

Ved behov for påvisning utenom åpningstiden eller krav til spesielt rask behandling/utførelse, gjøres dette mot et avtalt gebyr. Det samme gjelder dersom det bestilles påvisning flere ganger i samme område. Mer informasjon på gravemelding.no

Forespørsel om kart

Bestiller tar kontakt med Geomatikk for oversendelse av kart og eventuelt rørpåvisning for det aktuelle området. NB! Kartet viser ikke rørenes dybde - kun hvor i bakken rørene omtrentlig ligger. Ved behov for påvisning har Geomatikk en virkedag som responstid før påvisning utføres. Ved henvendelse til Geomatikk skal alltid gateadresse, stedsnavn og om mulig gårds- og bruksnummer oppgis.

Påvisning er gyldig i en måned

Geomatikk kommer etter avtale ut og utfører rørpåvisning i området. Påvisningen er gyldig i en måned. Etter dette må ny påvisning utføres. Avtale med kart signeres av begge parter og fungerer som dokumentasjon for utført påvisningstjeneste.

Informasjon fra bestiller

Ved bestilling trengs følgende informasjon:

  • Hvor ønskes påvisning, fra/til adresse, beskrivelse
  • Navn på kontaktperson/bestiller
  • Telefonnummer kontaktpersonen kan nås på
  • Navn på firma som graver
  • Dato for ønsket påvisning

Ta gjerne med annen informasjon du tror kan være relevant.