Derfor var 2016 et uvanlig år for strømpriser

– I 2016 så vi at strømmen tidvis var billigere på vinteren enn på sommeren. Det er svært uvanlig, sier Stig Andresen i Fortum.

Mens strømmen vanligvis er billigst på sommeren og dyrest på vinteren, var det februar som var måneden med den laveste strømprisen i 2016. Da var spotprisen for strøm på Østlandet 23 øre per kilowatt time (kWh), mens den kostet 28 øre i juni.

– Det som gjør at prisene endrer seg, er at tilbudet og etterspørselen etter strøm varierer. Når det er kaldt bruker vi mye strøm til å varme boligene våre, og dermed går prisen opp. Når det er mye regn fylles kraftverkenes vannmagasiner opp. Da må det produseres strøm for at ikke magasinene skal flyte over, og da går prisene ned. På vinteren er det vanligvis lite regn og mye kulde, og dermed høyere strømpriser enn på sommeren, men på grunn av mildt vintervær og mye nedbør ble dette mønsteret endret i 2016, sier Stig Andresen i Fortum.

Strømprisen i 2016 var lavere enn gjennomsnittet

Den gjennomsnittlige spotprisen for strøm på Østlandet i 2016 var omtrent 30 øre/kWh. På Sørlandet, Vestlandet og i Nord-Norge var prisen omtrent ett øre lavere og på Nordvestlandet og i Midt-Norge var prisen omtrent tre øre høyere.

– Den gjennomsnittlige strømprisen på Østlandet de siste ti årene har vært omtrent 35 øre, så spotprisen var en god del billigere i fjor enn mange av de foregående årene. For en gjennomsnittlig norsk husholdning vil en prisendring på 5 øre utgjøre omtrent 800 kroner i året, sier Andresen.

I 2010 var strømprisen på sitt høyeste, med i overkant av 54 øre/kWh, mens den i 2015 var helt nede i 22 øre/kWh.

Strømprisen i 2017 blir trolig ikke som 2016

– Ved inngangen til 2016 var det mye vann i kraftverkenes magasiner, og det var noe av grunnen til at strømprisen ble så lav i fjor vinter. Nå er det ganske lite vann i magasinene, og derfor ser det ikke ut til at vi får en ny situasjon der strømmen er billigere på vinteren enn på sommeren, sier Andresen.

Likevel vil strømprisene trolig ikke skyte i været i januar: Markedet forventer at spotprisen for strøm skal ligge rundt 40 øre/kWh, en økning på tre øre fra desember. Deretter forventes det at strømprisene synker til omtrent 30 øre fram mot sommeren.

Hva er egentlig spotpris?

Spotprisen er prisen strømleverandører som Fortum betaler når de kjøper strøm fra kraftprodusentene. Denne prisen er den samme for alle strømleverandører i Norge. Deretter legges det på et påslag før strømmen selges til kundene. Påslaget utgjør strømleverandørens fortjeneste, samt elsertifikatavgift og moms.

– Påslaget er for de fleste spotprisavtaler det samme fra måned til måned, altså er strømleverandørens fortjeneste per kilowatt time det samme. Det er spotprisen som endrer seg, og den bestemmes altså av etterspørsel og tilbud i markedet, forklarer Andresen.

I tillegg betaler strømkunder nettleie for strømmen. Dette er avgiften nettselskapene tar for å frakte strømmen og å vedlikeholde strømnettet.

Spotprisavtaler følger markedsprisen

Det er viktig å huske at ikke alle strømavtaler følger markedets strømpris. For å forsikre deg om at du ikke betaler mer for strømmen enn du må, er det lurt å skaffe en strømavtale med spotpris. Da betaler du det daglige gjennomsnittet for hva strømleverandøren har betalt for strømmen, i stedet for en fast sum som ikke endrer seg i takt med spotprisen.

Derfor tilbyr Fortum kun strømavtaler til spotpris.

Klikk her for å bestille en billig strømavtale!

Del :