A-karakter til Fortum i klimaendringsrapport

97 prosent av strømmen Fortum produserer i Europa er karbonfri. Nå berømmes selskapet for å være klimabevisst.

Fortums karbonutslipp fra strømproduksjon er så lav at det utgjør 10 til 15 prosent av utslippene til sammenlignbare europeiske konkurrenter. Dette kommer frem av CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) sin årlige klimaendringsrapport, hvor Fortum får karakteren A- på en skala fra D- til A, og blir høyest rangerte strømselskap.

97 prosent av Fortums strømproduksjon i Europa er karbonfri, mens tallet for Fortums totale strømproduksjon i alle land hvor selskapet virker er 64 prosent.


Ifølge CDP representerer Fortum beste praksis for å fremme bærekraftig forvaltning av miljøet, i tillegg til at selskapet har en grundig forståelse av risiko og muligheter knyttet til klimaendringer og har formulert og implementert strategier for å dempe risikoene klimaendringene medfører.

Fortum er et internasjonalt strømselskap med mål om å være ledende innen ren energi. Fortum er Nordens største strømleverandør og ledende innen ladeinfrastruktur for elbiler gjennom Fortum Charge & Drive.

Del :