Priser og betingelser

Her finner du oversikt over priser og vilkår for levering av avfall til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo.

Priser 

 • NOK 2 005,- ekskl. mva. per tonn for næringsavfall
 • NOK 201,- ekskl. mva. minstepris for næringsavfall
   
 • NOK 7 800,- ekskl. mva. per tonn for avfall til direkteforbrenning
 • NOK 785,- ekskl. mva. minstepris på avfall til direkteforbrenning

Betalingsbetingelser netto per 30 dager etter fakturadato ved kredittsalg. Anlegget aksepterer Bankaksept, Visa og Mastercard.
Kontant betaling er ikke mulig.          

  Betingelser

  • Krav til emballering blir avtalt spesielt.
  • Stikkprøvekontroll av avfallet forekommer. Ved kontroll skal avfallet tømmes etter anvisning av personalet.
  • Avfall som er i strid med betingelsene eller som kommer fra kunder uten avtale, kan bli avvist. Ved avvisning påløper et tilleggsgebyr på kr 25 000,- ekskl. mva. Fortum Oslo Varme skal dokumentere tilleggsgebyr med f.eks. foto. Kunden blir orientert og forelagt dokumentasjonen før tilleggsgebyr sendes.
  • Kjøring på anleggenes områder skal foregå etter skilting og anvisning av personalet. Avfallet skal tømmes på anvist sted. Maksimalt tillatt kjørehastighet er 20 km/t.
  • Sjåfører på anlegget skal i forbindelse med lossing av avfall og håndtering av bil alltid benytte refleksvest, hjelm og arbeidstøy.
  • Sjåfører må følge sikkerhetsanvisningene for anlegget.

  Sikkerhetsregler for kunder på anlegget

  CS14

  Kontakt oss på telefon

  815 000 53

  Mandag - fredag
  08.00 - 15.30

  CS15

  Kontakt oss på e-post

  [email protected]

  CS1

  Søknad om levering av avfall

  Søknad om levering av avfall