Søknad om levering av avfall

Når søknaden er innvilget kan du hente veiekort i vekta på Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg i Klemetsrudveien 1, 1278 Oslo.

Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av avfall som ikke kan og bør materialgjenvinnes. Avfallet gjenvinnes til grønn fjernvarme og strøm.

Søknadsskjema

Fyll inn skjemaet for levering av avfall til Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.
 

Kontaktperson økonomi

Kontaktperson leveranse

Veiekort

Avfallstype

Brennbart næringsavfall kan være emballasje, paller og plast med innslag av våtorganisk avfall. Gips og flytende avfall mottas ikke!
Avfall til direkteforbrenning er fraksjoner som krever kort oppholdstid i behandlingsprosessen (konfidensielle dokumenter, medisinrester, Sykehusavfall o.l.)

Antall leveranser


 

CS14

Kontakt oss på telefon

815 000 53

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

CS15

Kontakt oss på e-post

[email protected]

F17

Priser og betingelser

Se våre priser og betingelser