Våre forbrenningstjenester

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er Norges største energigjenvinningsanlegg for brennbart husholdnings- og næringsavfall fra inn- og utland som ikke kan materialgjenvinnes. I tillegg behandler anlegget såkalt risikoavfall som går til direkteforbrenning.

Avfallet som mottas på vårt anlegg brennes og gjenvinnes til miljøvennlig fjernvarme og strøm!

CS14

Kontakt oss på telefon

815 000 53

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

CS15

Kontakt oss på e-post

Fortum Oslo Varme

CS1

Søknad om levering av avfall

Søknad om levering av avfall