Når en lader ikke fungerer.

 
Noen ganger hender det at man som elbilist kommer til en lader som ikke fungerer. Dette er spesielt uheldig dersom man befinner seg i et område med få ladere, eller man ikke har nok strøm til å komme seg dit man skal. Vi som ladeoperatør jobber hardt for å minimere risikoen for at dette skal skje, og for å utbedre eventuelle feil ved våre ladere.

Det kan være flere grunner til at en hurtiglader ikke virker. En hurtiglader inneholder mange tekniske komponenter, og noen ganger kan det være feil eller skader inne i laderen. Det kan være feil i strømnettet, brukerfeil, feil ved bil som fører til problemer, eller feil i laderens software ved stort trykk på laderen. Vi har også opplevd vandalisering, og at ladere har blitt påkjørt. 

Vi jobber hardt for å utbedre alle feil så raskt som mulig, men noen ganger kan det dessverre ta lenger tid enn ønskelig fordi vi er avhengige av teknikere fra leverandøren, en ny del til laderen, eller fordi det rett og slett tar tid å finne ut av hva som er årsaken til feilen. For at vi raskt skal kunne utbedre feil er vi avhengige av rask tilbakemelding fra våre kunder. 

Vi overvåker alle av våre ladere gjennom et system som kommuniserer med laderne, hvis en sikring går eller lader er koblet fra systemet på et eller annet vis, så fanger vi stortsett opp dette automatisk. Noen av de feilene som oppstår klarer ikke systemet å fange opp av forskjellige grunner, det er derfor viktig at du som kunde raskt feilmelder dersom du kommer til en lader som ikke fungerer.

Våre tiltak for å minimere risikoen for ladetrøbbel

Vi oppfordrer alle til å bruke karttjenesten vår map.chargedrive.com. Her ser du driftsstatus på laderen. Om det er feil på laderen melder du i fra ved å ringe teknisk support på telefonnummer 22 55 54 25.

  1. Ved problemer med flere ladere prioriterer vi alltid ladere som har mye pågang, eller ladere som står i områder der det er få andre ladere.

  2. Ladere der vi stadig opplever feil blir ofte byttet ut. Dette er en vurdering mellom oss som operatør, og kunden som har satt opp ladestasjonen.

  3. På nye ladelokasjoner der det er mulig setter vi opp mer enn én lader, gjerne både to og tre hurtigladere og én dobbel AC-lader for et bredt og godt tilbud som forbedrer ladetilbudet og reduserer kø.

  4. Så langt det er mulig setter vi også opp hurtigladere fra forskjellige produsenter der vi har mer enn en hurtiglader. 

Bruk karttjenesten vår på map.chargedrive.com for å se driftsstatus på våre ladere. Husk å melde feil på en lader raskt dersom du kommer til en som ikke virker på telefon 22 55 54 25, slik at vi kan sikre at vårt ladekart er oppdatert, og utbedre feil raskt!
Del :