Forbrukerrettigheter og klager

For at vi skal være så gode som mulig, er det viktig at du forteller oss om du ikke er fornøyd. Du trenger ikke å være så formell, det viktigste er at du tillater oss å rette eventuelle feil så raskt som mulig. Nedenfor finner du forskjellige måter å gå frem på.

Kundeservice

I første omgang ønsker vi at du kontakter vår kundeservice og forteller dine synspunkter eller din klage.

Her kan du komme i kontakt med kundeservice

Rådgivning 

Du kan også få hjelp og rådgiving hos andre enn Fortum, for eksempel:

El-klagenemnda

Klagebehandling for strømkunder - Elklagenemndas uttalelser er rådgivende for partene. Nemnda behandler klager som springer ut fra kontraktsforhold mellom energiselskap og forbrukere om overføring eller levering av elektrisk energi.

Til Elklagenemndas hjemmeside

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

Til forbrukerrådets hjemmeside

Nettbasert klageportal - ODR

Den nettbaserte klageportalen Online Dispute Resolution (ODR) er et tilbud fra Europakommisjonen for å la forbrukere og næringsdrivende i EU og i Norge, Island og Liechtenstein løse tvister i forbindelse med kjøp av varer og tjenester på nett, uten rettssak.

Til ODR sin hjemmeside