Når en ladestasjon ikke fungerer

Charge & Drives ladested på Momarken i Mysen

Noen ganger hender det man kommer til en ladestasjon som ikke fungerer.

Dette er spesielt uheldig dersom man befinner seg i et område med få ladere, eller man ikke har nok strøm til å komme seg dit man skal. Vi som ladeoperatør jobber hardt for å minimere risikoen for at dette skal skje, og for å utbedre eventuelle feil ved våre ladere.

Dette er det vi gjør når vi får inn feilmeldinger på våre ladestasjoner:

  • Vi prioriterer utbedring av feil der det er få andre ladere. Samtidig prioriterer vi også ut i fra sikkerhet. For eksempel der det er langt til neste lader.
  • Ladere der vi stadig opplever feil blir ofte byttet ut. Dette er en vurdering mellom oss som operatør, og lokasjonseier. 
  • Ladere som er ute av drift, der det er stor pågang/belastning, blir også prioritert.

Oppdager du feil ved ladere du kommer til, setter vi stor pris på om du tar kontakt med oss og forteller om det. Du melder inn feil ved ladere på telefonnummer 22 55 54 24.

 

 

 

VC7

Hvordan minimere risikoen for ladetrøbbel

Vi oppfordrer alle til å bruke karttjenesten vår, for å se tilstanden til hver enkelt ladestasjon. Her ser du driftsstatus på laderen.

Finner du feil på en ladestasjon, setter vi pris på om du melder dette til teknisk support.

Tel: 22 55 54 24

Det kan være flere grunner til at en ladestasjon ikke virker

De inneholder mange tekniske komponenter, og noen ganger kan det være feil eller skader inne i laderen. Det kan være feil i strømnettet, brukerfeil, feil ved bilen som fører til problemer, eller feil i ladestasjonens software når den opplever stort trykk. Det har også forekommet vandalisering og påkjørsel av ladestasjoner.

Vi jobber hardt for å utbedre alle feil så raskt som mulig

Dessverre kan feilretting noen ganger ta lenger tid enn ønskelig siden vi er avhengige av teknikere fra leverandøren, en ny del til laderen, eller fordi det rett og slett tar tid å finne ut av hva som er årsaken til feilen. For at vi så fort som mulig skal kunne utbedre feil er vi avhengige av rask tilbakemelding fra våre kunder. 

Vi kommuniserer med og overvåker alle ladestasjoner i vårt nettverk

Hvis en sikring går eller en lader er koblet fra systemet på et eller annet vis, fanges dette stort sett opp dette automatisk, men en sjelden gang i blant vil dessverre feil som oppstår ikke bli fanget opp.