Strøm fra fornybare kilder

Norge har den høyeste andelen av fornybar kraftproduksjon og de laveste utslippene i Europa. Et resultat fra utviklingen av Norge som energinasjon.

Energinasjonen Norge

I Norge produseres ca 98 prosent av strømmen fra fornybare kilder. Mesteparten av strømmen i norske stikkontakter kommer fra vannkraft (94,3% i 2018). Resten kommer fra vind- og varmekraft. Vannkraft kan i så måte sies å være bærebjelken i den norske kraftforsyningen. Den store fordelen med vannkraft er muligheten til å lagre store mengder energi da magasinene kan tappes når det er behov. Vind, sol og vannkraftverk i elver kan ikke reguleres på samme måte. I Norge har vi rundt 800 magasiner som til sammen gir oss mulighet til å lagre 86,5 TWh eller ca 70 prosent av ett års produksjon. 

Fokuset på å redusere CO2-utslipp fra energiproduksjon har vært i Fortums DNA i flere tiår. Våre CO2-utslipp fra strømproduksjon er allerede blant de laveste i Europa. Vårt mål er en verden med renere vann og renere luft for alle. Vi ønsker å tilby løsninger som gjør det enkelt for alle å ta de beste valgene for klimaet og miljøet.

Vannkraft

Vannkraft er den viktigste formen for fornybar energi i Norge og resten av Norden. Det er en stabil og fleksibel kilde til fornybar energi som ikke produserer CO2, og det er derfor vannkraft er så viktig i endringen mot en mer bærekraftig fremtid.

Les mer om vannkraft

Solenergi

Solenergi er en uendelig kilde til fornybar energi. Hver dag sender solen oss så mye energi at det kunne dekket hele jordens strømforbruk! Derfor satser vi kraftig på å forbedre utnyttelsen av solens energi, blant annet gjennom å bygge store solparker i India. 

Les mer om solenergi

Vindkraft

Vindkraft er en fornybar og CO2-fri måte å produsere elektrisitet på som vi tror vil være en av de viktigste formene for energiproduksjon i fremtiden. 

Les mer om vindkraft

Du og jeg bruker mindre energi, men...

Utviklingen i energibruken per innbygger viser at vi i Norge bruker mindre strøm enn før. Gjennomsnittlig energibruk per person i har gått ned, og var i 2017 lavere enn i 1990. Utviklingen har funnet sted på tross av at det blir færre personer per husholdning, at boligarealet per person har økt samtidig som verdien på privat konsum har mer enn doblet seg (Kilde: energifaktanorge.no).

I følge NVE går det totale strømforbruket likevel opp. I 2018 var strømforbruket i Fastlands-Norge på 136 TWh. Dette er 2 TWh høyere enn i 2017. Det er økt forbruk i industri, datasentre, petroleumsnæringen og transport som har bidratt til oppgangen. Videre skriver NVE at denne utviklingen antagelig vil fortsette i de kommende årene. 

Datasentre er i dag ansvarlige for to prosent av verdens årlige CO2-utslipp og tre prosent av strømforbruket. Fortum skal sammen DigiPlex hente overskuddsvarme til ca 5000 leiligheter fra et datasenter på Ulven i Oslo. Det er litt artig å tenke på at når du strømmer en tv-serie eller bruker en sky-tjeneste, så er du altså med på å varme opp leiligheter i Oslo. Link

Energiforbruk per innbygger
Utvikling i energibruk per innbygger (%) Kilde: SSB

 

Hva er elsertifikater og hvorfor må du betale for de?

Få 100% fornybar strøm

Bidra til produksjon av fornybar strøm med din strømavtale. Vi sikrer at tilsvarende mengde strøm som du forbruker blir produsert fra fornybare energikilder. Dette bidrar til økt produksjon av fornybar energi. Gjør et Grønt Valg

Grønt Valg