Elsertifikater

Elsertifikater er en støtteordning som skal bidra til økt produksjon av fornybar elektrisitet i Norge og Sverige.

Hva er elsertifikater?

Selskaper som produserer fornybar elektrisitet blir tildelt ett elsertifikat per megawattime (MWh) fornybar elektrisitet som blir produsert. Et elsertifikat er altså et bevis, utstedt av staten, på at én MWh fornybar elektrisitet er produsert. I Norge er det Statnett som utsteder, registrerer og drifter elsertifikatregisteret. Beviset selges i et marked hvor tilbud og etterspørsel bestemmer prisen. Kraftprodusenten får derfor en ekstra inntekt i tillegg til kraftprisen.

Alle strømleverandører er pålagt å kjøpe en bestemt andel elsertifikater. Andelen økes gradvis til 2020, før den reduseres mot 2035. Du som bruker og betaler for strøm er altså med på å bidra til utbyggingen av fornybar strømproduksjon som vannkraft, vindkraft og bioenergi gjennom strømregningen. For en norsk gjennomsnittsbolig med et forbruk på 20 000 kWh betyr denne lovpålagte kostnaden en merkostnad på omtrent 900 kroner i 2019. Kostnaden er en del av strømprisen (ofte kalt påslag). 

Inntekten fra elsertifikatene skal bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge nye anlegg med fornybar elektrisitetsproduksjon.

Elsertifikater

Kilde: energifaktanorge.no

Elsertifikat eller opprinnelsesgaranti?

Elsertifikat og opprinnelsesgaranti har samme mål, men ulikt utgangspunkt. Mens elsertifikat er en lovpålagt kostnad for å støtte kostbare investeringer i fornybar strømproduksjon, er opprinnelsesgaranti en frivillig løsning som gir deg mer forbrukermakt. Dersom du har opprinnelsesgarantert strøm, så sikrer du at det du betaler for strøm, kun går til produsent av fornybar energi. Du får en garanti for at mengden strøm du bruker produseres gjennom vann, vind eller solkraft.