Lik Betaling

Ønsker du mer forutsigbarhet i forhold til strømregningen?
Da burde du prøve Lik Betaling som gir deg muligheten til å betale det samme hver måned gjennom hele året.
Du unngår overraskende høye energikostnader om vinteren, fordi du betaler litt ekstra om sommeren.

Lik Betaling

Hva er Lik Betaling?

  • Lik Betaling er en betalingsmåte som fordeler strømkostnadene likt på 12 terminer slik at man betaler samme beløp hver måned. 
  • Du unngår overraskende høye energikostnader om vinteren, fordi du betaler litt ekstra om sommeren.
  • Nettleie er inkludert i terminbeløpene dersom Fortum har en avtale om gjennomfakturering med din netteier

Hvordan fungerer det?

Vi benytter ditt forventede årsforbruk for å beregne ditt månedsbeløp. Slik mottar du regning på det samme beløpet gjennom hele året. 

Lik Betaling-regningen

Du mottar hver måned Lik Betaling-utdrag som viser dine innbetalinger og kostnader, altså selve strømregning. Her ser du også din reelle saldo som er differansen mellom hva du har betalt og hva du har brukt i strøm. Sammen med Lik Betaling-utdraget mottar du en kopi av forrige måneds strømregning, denne skal ikke betales. Du mottar denne for å ha oversikt over måleravlesninger, priser og annen nyttig informasjon. 

Kunden må opprette eFaktura, DigiPost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et papirfakturagebyr på 59 kr inklusiv mva, per faktura.

Hva koster det?

  • Lik Betaling koster 49 kr per måned inkl mva.
  • Kunden må opprette eFaktura, DigiPost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et papirfakturagebyr på 59 kr inklusiv mva, per faktura.

Oppsigelse og angrerett

Oppsigelse og mislighold

Lik Betaling kan sies opp av begge parter og det er ikke noen oppsigelsestid på produktet. Dersom Lik Betaling opphører fordi produktet ikke lengre er tilgjengelig eller kunden misligholder avtalen og ikke betaler månedsbeløpene til avtalt tid, vil kunden bli varslet og kunden går tilbake til normal betalingsmåte og eventuell innfordring for det gjeldende strømproduktet. Opphører kontrakten grunnet leverandørbytte eller anleggsovertakelse vil all gjenstående saldo bli fakturert samlet i en sluttfaktura.

Angrerett

Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen. Ved angring av Lik Betaling vil kunden gå tilbake til vanlig fakturering.

Vil du tegne Lik Betaling?

Kontakt vår kundeservice på 21 49 69 10 så hjelper vi deg med å tegne Lik Betaling. 

Vi gir deg mer forutsigbarhet for bare 49 kr i måneden.