Trygg Hverdag

Dette er en forsikring som gir deg økonomisk trygghet dersom du eller din ektefelle/partner/samboer skulle bli sykemeldt, ufrivillig arbeidsledig eller innlagt på sykehus over en periode. Forsikringen dekker også strømskader i hjemmet forårsaket av lynnedslag eller elektriske fenomen.

Meld skade

Trygg Hverdag

Hva er Trygg Hverdag?

Trygg Hverdag er en forsikring som dekker strømutgiftene dine dersom du:

  • er sykmeldt i over 30 dager sammenhengende 
  • blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert i over 30 dager sammenhengende
  • ved strømskader i hjemmet som skyldes lynnedslag eller elektriske fenomen dekker forsikringen egenandelen din med inntil 5000 kr. 

For pensjonister og uførepensjonister gjelder:

  • blir innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager
  • forsikringen gir en engangsutbetaling ved dødsfall på 5000 kr

 

Erstatning fra din forsikring

Trygg Hverdag gjelder fra den datoen vi har registrert deg som forsikringskunde. Dersom du ikke har en aktiv strømavtale med Fortum, vil forsikringen gjelde fra den samme datoen som strømavtalen din starter. Du kan søke om erstatning etter 30 dager sammenhengende sykemelding, arbeidsledighet eller sykehusinnleggelse, men du får erstatning fra første dag. Dersom første dag for sykemelding, arbeidsledighet eller sykehusinnleggelsen er før du tegner forsikring kan du ikke søke om erstatning. 

Minimumsbeløpet som utbetales per måned er 2000 kr selv om din strømregning for den aktuelle perioden er lavere. Om din strømregning er høyere enn 2000 kr dekker vi hele regningen. Får du en felles regning for strøm og nettleie fra Fortum, dekker vi nettleiekostnadene også. 

Du kan få dekket utgifter for strøm i inntil fire måneder over en 12 måneders periode. 

Slik gjør du om du behøver å benytte forsikringen

Har du behov for å benytte deg av forsikringen er det enkelt. Du har 12 måneder på deg til å søke om erstatning. Kravet skal meldes til Skadeservice.  Din sak behandles av AmTrust som er forsikringsselskapet som står bak forsikringen. Alle regninger skal betales til Fortum til forfallsdatoen. Når saken er ferdig behandlet og godkjent får du erstatningen overført til din konto. 

Hva koster forsikringen?

Trygg Hverdag koster 45 kroner per måned og betales gjennom strømregningen din. 

Ønsker du å tegne forsikring, kontakt kundeservice på 21 49 69 10 så hjelper vi deg. 

Vil du tegne Trygg Hverdag?

Kontakt vår kundeservice på 21 49 69 10 så hjelper vi deg med å tegne forsikringen. 

Du får en ekstra trygghet i hverdagen for bare 45 kr i måneden.