Fornybar strøm med opprinnelsesgaranti – Fortum CO2Fri

Med Co2Fri får du fornybar strøm som er opprinnelsesgarantert fra 100 % vannkraft. Strømavtalen passer for deg som tenker på miljøet og som ønsker en gunstig strømavtale for hjemmet ditt.

Kun 15 % av strømmen som ble kjøpt i Norge i 2014 kom fra fornybare kilder. Det vil si at en norsk familie med et gjennomsnittsforbruk på 20 000 kWh i året, og som ikke kjøper opprinnelsesgarantier, sto for et utslipp på omtrent syv tonn CO₂. Dette tilsvarer en 35 meter høy, rund ballong fylt med CO₂! Dette “usynlige”, men store utslippet kan du enkelt gjøre noe med ved hjelp av strømavtalen Fortum CO2Fri.

✓ 100% fornybar strøm
✓ Strømpris som følger markedet
✓ 49 kr i fastbeløp/mnd og 8,35 øre/kWh i påslag
✓ Strømforbruket betales etterskuddsvis 

Avtalevilkår for strømavtalen CO2Fri