Prosjekt karbonfangst og lagring

På Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo arbeides det med mulighetene for karbonfangst fra røykgassen etter forbrenning av avfallet

  • Norge kan få Europas første industrielle CO2-fangstanlegg
  • Regjeringen har godkjent finansiering av CCS-prosjektet på Klemetsrud
  • CCS inngår i de fleste beregninger for hvordan verden skal klare å nå klimamålene i Parisavtalen
Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt presenterer karbonfangst fra energigjenvinning av avfall