Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt fram en kompensasjonsordning for privatkunder som er berørt av de høyeste strømprisene. Denne kompensasjonsordningen vil også påvirke mange bedrifter.

elektrisitet

Regjeringen har lagt fram en kompensasjonsordning for privatkunder som er berørt av de høyeste strømprisene. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Reguleringsmyndigheten for energi i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil administrere ordningen overfor nettselskapene. Denne kompensasjonsordningen vil også påvirke mange bedrifter.

  • Kompensasjonen bestemmes ut ifra hvilken forbrukskode dere er registrert med hos netteier. Du kan spørre din netteier om denne koden, eller finne den på elhub.no.
  • Har du forbrukskode 35 får du kompensasjon.
  • Landbruk og sameier/borettslag vil også bli inkludert.
  • Type strømavtale har ingen betydning.
  • Om strømavtalen er registrert på en bedrift eller privatperson har ingen betydning.

Dersom din bedrift påvirkes av ordningen, vil støtten automatisk bli trukket fra på nettleiefakturaen. Besøk NVE sine nettsider for ytterligere informasjon om denne ordningen.

Power grid

Kort om kompensasjonsordningen

Hvis gjennomsnittlig spotpris i din bedrifts prisområde er høyere enn 70 øre/kWh (eskl.mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 55 prosent (, og 80 prosent for forbruket i januar til mars,) av kostnadene som overstiger 70 øre/kWh.

Kompensasjonsordningen gjelder forbruk fra 1. desember 2021 til 31. mars 2022. Den er begrenset opptil et forbruk på 5000 kWh per måned.

Egen strømpakke for jordbruket ble besluttet 17. januar

Regjeringen vil kompensere strømutgifter for veksthusnæringen og jordbruket. Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, og settes til 55 prosent for desember, og til 80 prosent for januar til og med mars. For husholdninger er det et tak på 5 000 kWh/måned, mens det for jordbruket settes et tak på 20 000 kWh/måned. Dette er i tråd med innspillene fra næringen. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense.

Teksten er hentet fra Regjeringen sine nettsider.