Særskilt avtale om levering av strøm for Fortum DNB Spot

Den særskilte avtalen kommer i tillegg til Fortums Generelle Vilkår. Ved motstrid går de særskilte avtalevilkårene foran de Generelle Vilkår.

Produktet Fortum DNB Spot er kun tilgjengelig for DNB sine bankkunder.

Produktet er en spotprisavtale, det vil si at prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Kraftprisen kalkuleres månedlig utfra registrert strømforbruk per time og NordPools områdepris per time. Kunder som har anlegg uten timesmåler faktureres etter estimerte timesverdier oppgitt av nettselskapet. I tillegg til kraftprisen tilkommer et månedlig fastbeløp og et påslag. Alle priser blir oppgitt inkludert merverdiavgift, og påslaget inkluderer lovpålagte elsertifikat. Avtalen har en bindingstid på 6 måneder fra oppstart av kraftleveransen. Kunden må betale bruddgebyr NOK 1000,- dersom strømleveranse fra Fortum i en periode på seks måneder fra leveransens oppstart ikke gjennomføres. Etter utløpet av seksmånedersperioden løper avtalen til den sies opp.

I perioden 17. juni 2020 til 10. august 2020 gis det fri lading oppad begrenset til NOK 2000 per kunde på norske Fortum Charge & Drive ladestasjoner. Rabatten er begrenset til NOK 2000 per kunde uavhengig av antallet strømavtaler, og for å kunne motta rabatten kreves det at det benyttes faktura som betalingsmetode for ladetjenestene levert av Fortum gjennom tilgjengelig Fortum Charge & Drive ladenettverk.