Sirkulær økonomi

Når avfall blir råmateriale, elimineres avfallsgenerasjonen, og behovet for jomfruelige råvarer reduseres. Hvis avfallet ikke kan gjenbrukes, utnyttes avfallet i energiproduksjon og farlige stoffer fjernes fra kretsløpet.

Fortum Waste Solutions «Circular Economy Village»

Fortum Waste Solutions introduserer nye løsninger på markedet som øker ressurseffektiviteten på tvers av industrier, byer og lokalsamfunn - alt fra en enkel endring i kundens avfallssortering, til å bygge behandlingsanlegg for ulike avfallstyper.

Vår «Circular Economy Village» som ligger i Riihimäki, i Finland, er et stort skritt mot realiseringen av den sirkulære økonomien. “Circular Economy Village» er et unikt konsept, der den beste mulige form for resirkulering er utviklet for alle typer avfall. Kommunalt avfall blir videresendt for gjenbruk etter å ha blitt behandlet gjennom vårt Eco Refinery, Plastics Refinery og Gasum`s Bio Refinery.

Eco Refinery håndterer kommunalt avfall og skiller ut bioavfall, plast og metall. Gjenvinningsgraden av kommunalt avfall er opptil 50% og utnyttelsesgraden er 98%. 100.000 tonn kommunalt avfall kan behandles på anlegget hvert år.

Plastics Refinery håndterer plast og husholdningsplastemballasje. På raffineriet skilles plasten, knuses, vaskes og granuleres. Plasten resirkuleres og returneres til plastindustrien som råmateriale for å erstatte jomfruelige råvarer. 

Gasum`s Bio Refinery håndterer bioavfall for å produsere biogass for transportformål.