Sola skinner på India

India har over 300 soldager og i teorien skulle hele landets energibehov kunne dekkes av solenergi. Utbyggingen av solkraft har de siste årene startet for for fullt og Fortum er ett av selskapene som investerer i India. Fortum har fem kraftverk i produksjon og ytterligere ett under oppføring. Disse solparkene minsker Indias utslipp av kulldioksid med ca 350 000 tonn hvert år, som tilsvarer utslippet til ca 54 000 biler. 

Jente nyter sola

– Solenergi er den perfekte løsningen for Indias solfylte klima og raskt voksende økonomi, sier Sushmita Anand, kommunikasjonsansvarlig i Fortum India. 
Baksiden med soldagene er at klimaet er tørt, og det kreves store menger med vann for å vaske solcellepanelene som taper effekt når de blir støvete. Som oftes brukes grunnvann og det kan bli et problem om befolkningen fortsetter å øke i samme takt som i dag og vann blir en mangelvare.

– Derfor har vi utviklet en løsning for å gjøre rent panelene uten vann. Denne tester vi nå, sier Anand. 

En annen utfordringer er at panelene tidvis produserer mer strøm enn behovet. Det er altså et behov for å lagre overskuddet og dekke opp under underskudd. Løsningen er i begge tilfeller å finne en kostnadseffektiv måte å lagre strømmen på.

– Batterier er fortsatt dyre for den kapasiteten de har, men fungerer for lagring av strøm over natten og kan brukes ved strømbrudd, sier Anand.  

Fortums solparker ligger i Karnataka, Rajastan og Madhya Pradesh. Ettersom parkene består av paneler som står på bakken, tar de naturligvis stor plass og ligger derfor som oftest på landsbygda. Her er de fleste i India bønder og levekårene er enkle, men parkene fører til nye jobber og muligheter. Hus, veier, skoler og annen infrastruktur bygges fortløpende i takt med investeringene i solenergi.

– Vi ser altså sosiale fordeler også, og det føles bra, sier Sushmita Anand. 

Solkraft øker i popularitet over hele verden. Utviklingen drives både av klima- og miljøutfordringene, men enda viktigere er at solkraft nå er billigere enn kullkraft i mange land. Desto nærmere ekvator, desto bedre forutsetninger. India er allerede i dag en av verdens største produsenter av solkraft, men Kina og USA på topp. Målsetningen i India er å doble andelen fossilfri kraftproduksjon innen 2030, og solkraft skal stå for hovedandelen.

Solpark i India

Solkraft stadig mer populært i Norge

I Norge bygges det nesten ingen større solparker. Det er kanskje ikke så rart, ettersom nesten hundre prosent av den norske strømproduksjonen allerede er fossilfri. Et solcellepanel produserer i Norge ca en tredjedel av hva samme panel gjør i India. Vårt strømbehov er dessuten størst på vinterhalvåret, mens solcellene produserer mest i løpet av det lyse sommerhalvåret.

Vi ser likevel at det blir stadig mer populært å sette opp solceller på taket hjemme, ettersom vi ønsker å redusere våre strømkostnader og samtidig gjøre en miljøinnsats på samme tid. Prisene på paneler er på vei ned noe som gjør det mer attraktivt å investere. 

– Vi tror at denne utviklingen bare vil fortsette, sier Per-Oscar Hedman, kommunikasjonssjef i Fortum.

Solceller og lading

Slik arbeider India for å minske sine utslipp

Indias mål er at 40 prosent av landets energi skal komme fra fossilfrie kilder innen 2030. I 2018 ble det besluttet at mengden fossilfri energi i strømnettet skal øke med 500 prosent innen 2022. Fra ca 80 Gigawatt (GW) til ca 500 GW. I dag kommer strømmen først og fremst fra forbrenning av kull.

Indias satsing på solkraft inkluderer:

  1. 25 nye solparker og såkalte Ultra Mega Solar Power Projects
  2. Hundre tusen soldrevne vannpumper til jordbrukere, slik at de kan få opp vann billigere og mer miljø- og klimavennlig.

Noen ytterligere eksempler på hvordan India skal minske sitt C02-avtrykk innen 2030.

  1. Strengere utslippskrav for motorkjøretøy
  2. Store satsinger på elektriske kjøretøy
  3. Ny kjernekraft
  4. Mere skog, ettersom trær binder kulldioksid, et arbeide som allerede gir resultater (kilde 1)
  5. Programmer som skal hjelpe små og middelsstore selskaper å bli mer miljø- og klimavennlige.

(1) Chen et al. 2019. China and India lead in greening of the world through land-use management. Nature Sustainability (2): 122–129.

Fortums solkraftverk i India

Land Kraftverk Oppstart Kapasitet (MW) Eierandel
India Amrit 2013 5 46 %
India Kapeli 2014 10 46 %
India Bhadla II 2017 70 46 %
India Pavagada 2017 100 46 %
India Pavagada II 2019 250 100 %

Til sammenligning har Drammen by i Norge et maksimalt effektuttak på ca 260 MW.