Vi skaper en renere verden med strategien vår

Med vår oppdaterte strategi vil vi fortsette å drive endringen for en renere verden. Vi vil sikre en rask og pålitelig overgang til en karbonnøytral økonomi ved å gi kunder og samfunn ren energi og bærekraftige løsninger.

Fortum strategi

I tråd med EUs ambisjon og målene i Parisavtalen har vi som mål å være karbonnøytrale senest i 2050, og allerede i 2035 i våre europeiske virksomheter. 

Klimagassutslippene må reduseres i alle sektorer, ikke bare innen energi, men også innen oppvarming, kjøling, industri og transport. Med Uniper er vi nå et stort europeisk fornybart energi- og gasselskap, godt posisjonert for å drive overgangen til ren energi. I tillegg har vi kompetanse og løsninger for å hjelpe våre industri- og infrastrukturkunder med å avkarbonisere driften og forbedre deres miljøavtrykk.

Markus Rauramo4

Fortums konsernsjef Markus Rauramo:

«Jeg er spesielt glad for at vi som et stort internasjonalt energikonsern nå har forpliktet oss til de ambisiøse klimamålene. Med vår strategi ønsker vi å drive overgangen til ren energi og samtidig levere bærekraftige økonomiske resultater».

Fortums oppdaterte strategi har fire strategiske prioriteringer:

1. Endre vår egen virksomhet til å bli karbonnøytral

2. Vokse og bli sterkere innen CO2-fri kraftproduksjon

3. Benytte vår sterke posisjon innen gass for å muliggjøre energiomstillingen

4. Inngå partnerskap med industri- og infrastrukturkunder

 

 

Mother earth

En renere verden

Å optimalisere dagens energiproduksjon, og gjøre den så CO2-fri og effektiv som mulig, er en del av løsningen på klimautfordringene vi står overfor. 2020-tallet vil være tiåret med elektrifisering og omgjøring av avfall til ressurser.

Vi introduserer og diskuterer temaer som er viktige for fremtidens verden ut fra energiperspektivet og klimaendringer.

Les mer
Energi for en renere verden