En renere verden

En renere verden Hero

En renere verden

På disse sidene introduserer og diskuterer vi temaer som er viktige for fremtidens verden ut fra energiperspektivet og klimaendringer. Vi må bevege oss mot en renere verden - raskt. Vi kan ikke lenger ha like høyt forbruk av begrensede ressurser.

For å avkarbonisere samfunnet trenger verden mye mer ren energi enn det som er tilgjengelig i dag. Optimalisering og effektivisering av dagens energiproduksjon redusere CO2-utslipp er en del av løsningen på klimautfordringene vi står overfor. 2020-tallet er elektrifiseringens og sirkulærøkonomiens tiår.