En renere verden

En renere verden Hero

En renere verden

På disse sidene introduserer og diskuterer vi temaer som er viktige for fremtidens verden ut fra energiperspektivet og klimaendringer. Vi må bevege oss mot en renere verden - raskt. Vi kan ikke lenger ha like høyt forbruk av begrensede ressurser.

For å avkarbonisere samfunnet trenger verden mye mer ren energi enn det som er tilgjengelig i dag. Optimalisering og effektivisering av dagens energiproduksjon redusere CO2-utslipp er en del av løsningen på klimautfordringene vi står overfor. 2020-tallet er elektrifiseringens og sirkulærøkonomiens tiår.

 

Elektrifisering - det største klimatiltaket?

For å stoppe global oppvarming må energi produseres og forbrukes på nye, bærekraftige måter. Når produksjonen av ren elektrisitet er integrert, er neste trinn å elektrifisere alt som kan elektrifiseres. Hvordan er dette mulig? Kanskje er hydrogen det manglende stykket i energipuslespillet?

Fremtiden for transport - elektrisitet og hydrogen

Hydrogen nødvendig for en utslippsfri transport. Elektrisitet kan brukes til å produsere utslippsfritt hydrogen fra vann. Rent hydrogen kan også raffineres videre til transportdrivstoff som ikke har karbonavtrykk. Kan dette være løsningen? Hvordan ser den elektriske fremtiden for transport ut?

Hvordan vil morgendagens byer bli varmet opp og avkjølt?

I Europa bruker bygninger nesten halvparten av det totale energiforbruket og forårsaker omtrent 40 prosent av karbonutslippene. Et raskt og stort skritt mot utslippsfri oppvarming av bygninger krever innovative måter å bruke eksisterende teknologi. Et eksempel på dette er fjernvarme.