Strøm fra fornybare kilder

Norge har den høyeste andelen av fornybar kraftproduksjon og de laveste utslippene i Europa. Et resultat fra utviklingen av Norge som energinasjon.

Energinasjonen Norge

I Norge produseres ca 98 prosent av strømmen fra fornybare kilder. Mesteparten av strømmen i norske stikkontakter kommer fra vannkraft (94,3% i 2018). Resten kommer fra vind- og varmekraft. Vannkraft kan i så måte sies å være bærebjelken i den norske kraftforsyningen. Den store fordelen med vannkraft er muligheten til å lagre store mengder energi da magasinene kan tappes når det er behov. Vind, sol og elvekraft kan ikke reguleres på samme måte. I Norge har vi rundt 800 magasiner som til sammen gir oss mulighet til å lagre 86,5 TWh eller ca 70 prosent av ett års produksjon. 

Vannkraft

Vi bruker mindre energi

Utviklingen i energibruken per innbygger viser at vi i Norge bruker mindre strøm enn før. Gjennomsnittlig energibruk per person i har gått ned, og var i 2017 lavere enn i 1990. Utviklingen har funnet sted på tross av at det blir færre personer per husholdning, at boligarealet per person har økt samtidig som verdien på privat konsum har mer enn doblet seg (Kilde: energifaktanorge.no) .

Utvikling i energibruk per innbygger (%) Kilde: SSB

Få 100% fornybar strøm

Bidra til produksjon av fornybar strøm med din strømavtale. Vi sikrer at tilsvarende mengde strøm som du forbruker blir produsert fra fornybare energikilder. Dette bidrar til økt produksjon av fornybar energi. Gjør et Grønt Valg

Grønt Valg