Strømpris

Prisen på strøm består av en rekke elementer. Prisen du betaler hver måned er innkjøpsprisen + et påslag og eventuelt et fastbeløp.

Innkjøpsprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel og forhandles på den nordiske kaftbørsen NordPool. Derfor varierer strømprisen fra måned til måned.

Påslaget og eventuelt et fastbeløp du betaler i tillegg til innkjøpsprisen fastsettes av Fortum. Dette skal dekke alle kostnader Fortum har for å selge strøm til deg. Slike kostnader kan være fakturering og utsending av regninger, Elsertifikat, kundeservice og digitale løsninger som app og Min Side.

Her er en oversikt over prisøkning for våre avtaler fra 01.01.19, ink mva:

eSpot: 1,87 øre/kWh

Strømdeal, eStrøm og Ladebonus: 2,5 øre/kWh

Alle andre avtaler: 1,25 øre/kWh

 

Elsertifikatordningen er en støtteordning som skal bidra til økt produksjon av fornybar energi i Norge. Fortum er pliktig å kjøpe inn grønne sertifikater for en fastsatt prosentvis andel av all strøm våre kunder forbruker. Elsertifikatavgiften skal ikke spesifiseres på fakturaen, da den skal være en del av påslaget. Du kan lese mer om elsertifikat ordningen på NVE sine sider.