Våre etiske retningslinjer

Det er avgjørende at vi bruker de samme etiske standardene overalt der vi opererer. Våre etiske retningslinjer er dypt forankret i selskapets verdier - nysgjerrighet, ansvarlighet, integritet og respekt - og sikrer at vi har en ærlige og etisk praksis. Våre verdier gir et grunnlag for vår bedriftskultur. De fungerer som et kompass for å evaluere muligheter og ta beslutninger, og hjelper oss med å se verden på Fortum-måten.

Code of Conduct

Våre etiske retningslinjer er viktig i kommunikasjonen med alle våre 9000 ansatte i Fortum Les våre etiske retningslinjer

Vi samarbeider med lokalsamfunn over hele verden på daglig basis. Det innebærer å møte og respektere forskjellige kulturer og forskjellige måter å drive forretning på. Det er avgjørende at vi bruker de samme etiske standardene uansett hvor vi opererer.

Vi oppfordrer våre ansatte til å kontakte sine bedriftsledelse eller bedriftens interne revisjon hvis de mistenker uetisk atferd eller manglende overholdelse. Alle bekymringsmeldinger som blir reist blir gjennomgått i samsvar med en etablert prosess.

Varsling

I Fortum ønsker vi å fremme en åpenhetskultur der alle er komfortable med å stille spørsmål eller reise bekymringer relatert til vår etiske retningslinjer. Gjennom SpeakUp-verktøyet kan du rapportere anonymt dine bekymringer eller brudd på retningslinjer. Speak-up er en tredjepartstjeneste som sikrer deg anonymitet og mulighet til oppfølging.

Les mer