Våre initiativ for fremtiden

Valgene vi tar i dag avgjør hvordan morgendagen blir. Her kan du lese mer om hva vi gjør innen plastgjenvinning, solenergi, CO2-fangst og mye annet.

Bli kunde hos oss
Sol og energi ung kvinne

MADHYA PRADESH, INDIA

Solenergi

Over 1,3 milliarder mennesker som får 75 % av sin energi fra fossile energikilder. En uholdbar situasjon for klimaet. Vi hjelper India med omstillingen til solkraft.

Les mer
Jente leker med robot

SIRKULÆRØKONOMI

Plast

For at jordas ressurser skal strekke til i fremtiden, må produkter designes for å vare så lenge som mulig, samt være lette å resirkulere. Derfor er plast en av fremtidens råvarer. 

Les mer
Ung mann ser seg i speilet

MOTEINDUSTRIEN

Biotekstil

Hvordan vi lever, inkludert vårt klesforbruk, fører til store utfordringer og belastninger på miljøet. Derfor utvikler vi nå nye tekstilfiber og restprodukter fra skog- og jordbruk. 

Les mer
Kvinne lader sin nye elbil

SIRKULÆRØKONOMI

Elbilbatterier

Fortums nye gjenvinningsløsning for litium-ionbatterier, som blant annet benyttes i elbiler, resirkulerer kobolt, litium, mangan og nikkel til gjenbruk i nye batterier.

Les mer