Våre tjenester innen miljøsanering

Fortum Waste Solutions tilbyr nye, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger innen sanering. På våre behandlingsanlegg i Norden håndterer vi blant annet forurenset jord og industriavfall.

Vi kan håndtere alle typer renseprosjekter - fra riving av gamle bygg, vannbehandling, utgravning og transport av jordmasser, til utnyttelse av behandlet masse og bygging av infrastruktur.

Sanering inkluderer

  • Felt, basseng og jordarbeidskonstruksjoner 
  • Overflatestrukturer for lukkede deponier
  • Grunnstrukturer for deponier
  • Stabiliseringsarbeid

Vi kan håndtere hele byggefasen, fra prosjektplanlegging og vurdering til sluttbehandling.

Når det er mulig resirkulerer vi kundens materialer, industrielle biprodukter og ulike avfallsmaterialer på en trygg og miljøvennlig måte ved sanering, med dette reduserer vi bruk av de jomfruelige råmaterialene. 

Håndtering av forurenset jord

Vi tilbyr rensing av forurenset jord på både store og små områder. De mest forurensede jordmassene kan inneholde ulike tungmetaller, petroleumsprodukter, klorfenoler, furaner, PAH, PCB, dioksiner, plantevernmidler og PFOS.

Forurenset jord kan renses direkte på stedet eller utenfor, metodene vi bruker er;  masseutskiftning, jorddamputvinning, kompostering, stabilisering, isolering og termisk behandling.

Riving og renoveringsarbeid

Våre prosjekter inkluderer; Planlegging av riving, søknad om tillatelser, riving av bygninger og strukturer, resirkulering, gjenbruk og sluttbehandling, rensing av forurenset jord og vann og bygging av nye infrastrukturer.

Spesialtilpasset industrielt rivingsarbeid inkluderer delvis og total renoveringsarbeid, fjerning av skadelige stoffer, tank, utstyr og kjele renovering og renovering av skorsteiner. 

Sikker håndtering av skadelige stoffer!

Fortum er autorisert til å utføre fjerning og sluttbehandling av asbestavfall på våre anlegg. Ved fjerning av skadelige stoffer utarbeider vi alltid skriftlige arbeidsplaner og videresender til myndighetene på forhånd.

Sammen kan vi planlegge ideelle løsninger – kontakt oss!

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen

Product Line Manager Detox, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
lisa [punktum] moen [krøllalfa] fortum [punktum] com