Vilkår Sollading

Sollading er en tjeneste som lar kunder med solcelleanlegg bruke sin overskuddsproduksjon på Fortum sitt offentlige ladenettverk i Norge.

Produksjon fra ditt solcelleanlegg blir avregnet mot ditt kraftforbruk time for time. Det betyr at all produksjon går til fratrekk for ditt forbruk. Dersom du i perioder produserer mer enn du forbruker overføres verdien av overskuddsproduksjonen til din konto.

Overskuddsproduksjonen multipliseres med spotprisen fra Nordpool for det gitte tidsintervallet til produksjonen. Verdien av dette vil med månedavregning overføres til din ladekonto.

For at avregningen av din strømproduksjon og forbruk skal skje, må infrastruktur være på plass. Du må ha installert en toveis måler av ditt nettselskap. Nettselskapet ditt vil kunne betale deg eller avkreve en innmatingstariff avhengig av om det er et kraftoverskudd i nettområdet eller et kraftunderskudd. Sollading påvirker ikke nettleien.