Vår energiproduksjon

Moderne liv krever mer energi enn noen gang før. For å møte denne etterspørselen bruker vi pålitelige produksjonsmetoder som vannkraft, men samtidig akselererer vi overgangen til en ren energifremtid ved å investere tungt i vindkraft og solenergi.

F22

Vi gjør fremskritt

Ved å legge til biomasse til drivstoffblandingen i kraftvarmeproduksjon reduseres utslippene av karbondioksid.

F28

Vi møter etterspørselen

Vannkraftverk gir oss stabilitet og fleksibilitet for å møte den økende etterspørselen etter energi.

F25

Vi er klare for fremtiden

CO2-fri, fornybar energi er veien fremover, og vi leder forandringen for en renere verden.

Vannkraft

Vannkraft er den viktigste formen for fornybar energi i Norge og resten av Norden. Det er en stabil og fleksibel kilde til fornybar energi som ikke produserer CO2, og det er derfor vannkraft er så viktig i endringen mot en mer bærekraftig fremtid - den kan reguleres til å dekke behovet for strøm når solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

Les om Fortums vannkraftproduksjon

Vindkraft

Vindkraft er en fornybar og CO2-fri måte å produsere elektrisitet på som vi tror vil være en av de viktigste formene for energiproduksjon i fremtiden. Norge har glimrende forhold for vindkraft, og med stadig mer effektiv teknologi tror vi at vindkraft vil være en viktig del av løsningen for å skape en bærekraftig fremtid.

Les om Fortums vindkraftproduksjon

Solenergi

Solenergi er en uendelig kilde til fornybar energi. Hver dag sender solen oss så mye energi at det kunne dekket hele jordens strømforbruk! Derfor satser vi kraftig på å forbedre utnyttelsen av solens energi, blant annet gjennom å bygge store solparker og å tilby enkle måter for å produsere din egen strøm fra solenergi. 

Les mer om Fortums solenergiproduksjon

Kombinert varme- og kraftproduksjon

Kombinert varme- og kraftproduksjon (CHP) er den mest effektive drivstoffbaserte energiproduksjonen. Ved å produsere både strøm og varme, maksimerer vi effekten av brenselet, noe som er energieffektivt. Samtidig reduserer vi mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren.

Les mer om Fortums varme- og kraftproduksjon

Slik kan du bidra til en renere verden

HC1

Fjernvarme

Snart blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i norske boliger. Dette er en god grunn til at du bør vurdere å bytte ut oljefyren med fjernvarme.

Les mer om fjernvarme

 

F5

Utslippsfri strøm

Vi tilbyr strømavtaler som garanterer produksjon av strøm fra fornybare kilder tilsvarende ditt forbruk.

Våre opprinnelsesgaranterte strømavtaler

F3

Avfall og energigjenvinning

Velg våre tjenester for avfallshåndtering, her vil materialer benyttes igjen og igjen. Bli med å bidra til forbedret bærekraft i samfunnet vårt.

Les mer om avfallshåndtering